020-6973074 info@c-enter.org

Beweegprogramma's

Beweegprogramma’s

Regelmatige lichaamsbeweging draagt op allerlei manieren bij aan uw gezondheid. Zelfs met een aandoening of klachten is er meer mogelijk dan u denkt. Fysiotherapie kan u gerichte begeleiding bieden als u bijvoorbeeld een chronische aandoening heeft zoals COPD of Coronair hartlijden. Maar ook bij niet chronische aandoeningen zoals artrose en Diabetes type 2. Speciaal ontwikkelde beweegprogramma’s helpen dan om uw gezondheid te verbeteren. Deze programma’s duren 14 weken. Het doel is dat u daarna het bewegen /sporten zelfstandig voortzet.

Voor wie?

Er zijn beweegprogramma’s voor mensen met:
-Luchtwegproblemen/COPD
-Overgewicht
-Diabetes mellitus type 2
-Artrose aan heup en/of knie
-Coronair vaatlijden
-Caudicatio intermittens (etalagebenen)
-Langdurig bestaande pijnklachten

Alleen praktijken met een PLUS keurmerk kunnen deze beweegprogramma’s uitvoeren. Deze fysiotherapeuten voldoen aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing, vak-overleg en werken volgens wetenschappelijke richtlijnen.

Verwijzing en vergoedingen:

Om een beweegprogramma te mogen volgen, moet u een aanvullende verzekering hebben afgesloten en zullen wij toestemming vragen aan uw huisarts of specialist Over de vergoeding van het beweegprogramma kunt u contact opnemen met uw fysiotherapeut of zorgverzekeraar.

Maak een afspraak met één van onze specialisten

Deze specialisatie is aanwezig in: