020-6973074 info@c-enter.org

Cranio faciale therapie

Cranio faciale therapie

CRAFTA staat voor  Cranio Faciale Therapie. Patiënten met pijnklachten of stoornissen in het  hoofd-, kaak-, nek- en aangezichtsgebeid kunnen door mij  behandeld worden door middel van deze methode.

De behandeling bestaat uit manuele technieken in het hoofd-, nek- en gezichtsgebied enerzijds en anderzijds uit een begeleidingsprogramma. Dit programma krijgt meestal meer vorm na 2-4 behandelingen omdat een gedeelte bepaald wordt door pijntabellen en vragenlijsten die ingevuld worden gedurende de behandelingsperiode. De inhoud van dit programma kan gericht zijn op beweging tijdens het dagelijks leven, levensstijl veranderingen en/of pijn begeleiding. Na maximaal 6 behandelingen wordt een (tussen)evaluatie gedaan. Samen met de patiënt bepaal ik dan of de behandeling aanslaat of niet. In overleg met huisarts of specialist continueren we de behandeling of stoppen we, of verwijs ik door naar een andere specialist.

De uitgevoerde behandelingen zijn in de meeste gevallen niet pijnlijk. Het kan gebeuren dat vooral tijdens de eerste paar behandelingen er een lichte versterking van de klacht ontstaat maar dit hoeft geen negatieve reactie te zijn. De behandeling bestaat niet altijd uit manuele therapie. Ook verschillende oefen- en pijnbegeleidingsprogramma’s worden grondig doorgesproken en geëvalueerd.

Ik werk onder andere samen met de huisarts, tandarts, orthodontist, KNO-arts, kinderarts en psycholoog. Er is geen verwijzing nodig voor deze therapie. Crafta wordt altijd uitgevoerd door erkende fysiotherapeuten die een post-academische opleiding hebben gedaan, erkend door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie en Manuele Therapie (KNGF en NVMT).

Meer informatie kunt u vinden op kaak-en-hoofdklachten.nlcrafta.nl en crafta.org.

Hoofdpijnklachten kunnen ook behandeld worden volgens de methode van de Australiër Dean Watson, zie ook www.headacheeducation.com

Maak een afspraak met één van onze fysiotherapeuten