020-6973074 info@c-enter.org

Echografie

Uw arts of therapeut heeft u geïnformeerd over de mogelijkheid om uw klacht in kaart te laten brengen door middel van echografie. Aan de hand van veel gestelde vragen willen wij u in deze folder kort en bondig over echografie informeren.

Wat is echografie

Waarschijnlijk bent u al bekend met echografie. Denk maar aan de “echo” die gemaakt wordt tijdens de zwangerschap. Met behulp van echografie apparatuur kan de therapeut ook zo een beeld samenstellen van spier-, pees- en botweefsel. Door specifieke kennis en ervaring is hij of zij in staat dit beeld op een juiste wijze te interpreteren.

Hoe werkt echografie?

De gecombineerde zender en ontvanger, de transducer, wordt op de huid geplaatst. De transducer zendt eerst een kleine hoeveelheid geluidsgolven met een heel hoge frequentie uit en stopt dan even. De geluidsgolven verplaatsen zich dan in de diepte, direct onder de transducer. Omdat ieder soort weefsel meer of minder van de geluidsgolven weerkaatst omvangt de transducer tijdens het moment van ontvangen van ieder soort weefsel ander informatie retour. De computer in het echografie apparaat maakt met behulp van deze informatie op het beeldscherm dan een echo beeld in verschillende grijswaarden.

Maak een afspraak met één van onze specialisten

Wat is het nut van echografie?

Met een echo kun je de verschillende soorten weefsels in beeld brengen en daar ook eventuele veranderingen in waarnemen. Hierdoor is het een zeer welkome aanvulling op de wijze waarop de therapeut normaliter inzicht krijgt in de plaats, de ernst en de omvang van de klacht. Een beter beeld van de aandoening maakt het mogelijk om een optimale therapie programma op te stellen. Door het beeld digitaal vast te leggen en de echo op een later tijdstip te herhalen is het ook mogelijk om te volgen hoe het herstel verloopt.

Voel ik wat van het maken van een echo?

Er wordt slechts heel weinig energie afgegeven door de transducer dus u merkt niet er niets van.

Zijn er bijwerkingen?

Echografie is risicoloos. Alleen al het feit dat men tijdens de zwangerschap de foetus hieraan bloot stelt zegt genoeg.

Hoe ziet het onderzoek er uit?

De therapeut zal aan de hand van een vraaggesprek en een onderzoek besluiten of een onderzoek met echografie aanvulling informatie op zal kunnen leveren. Om te zorgen dat er geen energie verloren gaat wordt er een gel gebruikt tussen de huid en de transducer aangebracht. Tijdens het onderzoek zal de therapeut aan de hand van de beelden uitleg geven over wat er op het scherm te zien is. Samen met de therapeut stelt u daarna een passend behandelprogramma op.

Wat zijn de kosten?

Dit onderzoek wordt (nog) niet door de zorgverzekeraar vergoed. Onze praktijk heeft er echter voor gekozen om u voor een onderzoek met echografie geen kosten in rekening te brengen.

Deze specialisatie is aanwezig in: