020-6973074 info@c-enter.org

Fysiotherapie

U en fysiotherapie

Jaarlijks gaan zo’n 1,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut en/of manueel therapeut omdat ze klachten hebben. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, een ‘verkeerde’ beweging, of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Ook problemen met de ademhaling, het hart, bloed- en/of lymfevaten of de verschijnselen na een hersenbloeding kunnen door  door de fysiotherapeut worden  behandeld. Het gevolg kan zijn dat u ergens pijn heeft, minder goed kracht kunt uitoefenen, het uithoudingsvermogen afgenomen is en u bepaalde bewegingen of activiteiten minder goed of helemaal niet meer kunt uitvoeren. De fysiotherapeut staat u bij met raad en daad.

Maak een afspraak met één van onze fysiotherapeuten

Werkwijze

Wat doet een fysiotherapeut?
Normaal gesproken komt u voor een behandeling naar de praktijk. In sommige gevallen kan in overleg met de verwijzer de fysiotherapeut bij u thuis komen.

Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten door u vragen te stellen en u  te onderzoeken. Op basis daarvan stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op. Dit behandelplan is maatwerk. Natuurlijk werken wij met richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert op een andere wijze.

De fysiotherapeut kan u op diverse manieren helpen.

Globaal zijn er vier soorten behandelingen:
# Bewegingstherapie
# Massage
# Fysische therapie (apparaten)
# Trainingstherapie

Vaak worden deze behandelingen gecombineerd. In sommige gevallen zal de fysiotherapeut een beroep doen op een van de specialisaties zoals de oefentherapeut Cesar, een diëtist of een andere partner in de praktijk.

De therapeut zal al snel een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid doen, door uw oefeningen en opdrachten aan te bieden die het herstel stimuleren.
Daarnaast zorgt de fysiotherapeut voor preventief advies, voorlichting en begeleiding. Dit is om uw herstel te bevorderen en herhaling of verergering van klachten te voorkomen. Met preventie bent u natuurlijk op lange termijn het meest gebaat. Verder is het belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten door de u geadviseerde oefeningen ook daadwerkelijk te doen. Daarnaast dient u altijd goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.