020-6973074 info@c-enter.org

De Fysiotherapie in het Gezondheidscentrum Nellestein wordt uitgevoerd door C-enter paramedische praktijk.

Wij werken werkt nauw samen met alle zorgverleners binnen het gezondheidscentrum Nellestein en met de collega fysiotherapeuten, oefentherapeuten en diëtisten van onze andere vestigingen in Amsterdam Zuidoost

Wij helpen u graag bij het voorkomen en verminderen van klachten met bewegen of andere fysieke klachten.

Alle C-enter fysiotherapiepraktijken leveren kwalitatief hoogwaardige zorg en zijn Achmea Pluspraktijk en Menzis Topzorgpraktijk.

Plus praktijk Top zorg

Het gezondheidscentrum is geopend: van maandag t/m vrijdag 8.00 uur tot 17.00 uur.
Liendenhof 114
1108 HE Amsterdam
Telefoon: 020 – 6973074

Mocht een behandeling buiten reguliere werktijden noodzakelijk zijn biedt C-enter paramedische praktijk ook behandel mogelijkheden buiten reguliere werktijden aan. Behandeling vinden altijd plaats volgens afspraak.

Fysiotherapie Nellestein heeft diverse specialisaties in eigen huis en werkt nauw samen met fysiotherapeuten van andere GAZO Gezondheidscentra.

Waarvoor kunt u terecht in de praktijk?

  • Algemene fysiotherapie /fysiotherapie gericht op ouderen
  • Dry Needling
  • Therapie bij rug- en bekkenpijn rondom zwangerschap
  • Medische trainingstherapie: groepstraining bij chronische ziekten, zoals suikerziekte en hart- en vaatziekten
  • Therapie bij spanningsklachten (bijv. hoofdpijn, hyperventilatie, paniekaanvallen)
  • Kaakgewrichts- en hoofdpijnklachten
  • Arbeidsgerelateerde klachten
  • Big Move GGZ

center.nellenstein

Bill Thomson

BIG:49061902904

Fysiotherapeut, Dry Needling ,

aandachtsgebied: Schouderklachten

Ik ben sinds..

Jason Forward 

BIG: 

Algemeen Fysiotherapeut;

op vertrouwde nest. Nu aangetrokken vanwege mijn bijzondere aandachtsgebied kaakklachten en daaraan gelieerd nek- of hoofdpijn. Samen met U. de tandartsen en huisartsen proberen we problemen van dien aard op te lossen.

Maak een afspraak met één van onze fysiotherapeuten