020-6973074 info@c-enter.org

Tarieven en Brochures Fysiotherapie

Tarieven en Brochures

Verzekering
Fysiotherapie en oefentherapie wordt in de meeste gevallen alleen vergoed uit de aanvullende zorgverzekering. Dit heeft dus geen gevolgen voor uw eigen risico. Center Paramedische praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Als u alleen een basisverzekering heeft, moet u zelf uw behandeling vooraf betalen. U kunt controleren hoeveel behandelingen u vergoed krijgt op het polisblad van uw zorgverzekeraar of op www.defysiotherapeut.com, bij de tab Tarieven Indien u geen aanvullende verzekering heeft, zijn de tarieven als volgt:

Fysiotherapie € 36,00
Toeslag fysiotherapie aan huis € 20,00
toeslag fysiotherapie in instelling € 20,00
Kinderfysiotherapie in de praktijk € 46,50
Toeslag Kinderfysiotherapie aan huis/instelling € 20,00
Manuele therapie € 46,50
Bekkenfysiotherapie € 46,50
Screening € 13,50
Intake en onderzoek na screening € 46,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 60,00
Eenmalig consult fysiotherapie € 70,00
Lange zitting complexe zorgvraag € 56,00
Psychosomatische fysiotherapie € 46,50
Oedeemtherapie € 48,50
Toeslag Oedeemtherapie aan huis € 20,00
eenvoudige korte rapporten € 50,00
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten € 50,00
Telefonisch consult € 36,00
Niet nagekomen afspraak* € 36,00

 

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de therapeut.
  2. * Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Er zal pas een afspraak gemaakt worden indien u van te voren uw behandeling heeft betaald via uw bank of aan de balie via de pin of contant.

Brochures Via deze link naar de website van onze beroepsvereniging vind u de brochures

Maak een afspraak met één van onze specialisten