020-6973074 info@c-enter.org

Informatie COVID-19 Center Paramedische Praktijk

Consequenties maatregelen 23 maart 2020 ?

Beste Client,

Wij behandelen/begeleiden alleen nog via Zorg op afstand

Alleen in uitzonderlijke gevallen en in overleg met de huisarts kan hier een uitzondering op gemaakt worden.

Neem hiervoor contact op met onze afsprakenbalie  020 6973074

 

We houden de actuele berichtgeving via het RIVM voor uw en onze gezondheid goed in de gaten.

Deze maatregelen zijn minimaal van kracht t/m 6 april a.s.