020-6973074 info@c-enter.org

Oedeemtherapie

Oedeemtherapie

 

Lymfoedeem
In ons lichaam werken meerdere vaatsystemen nauw samen. Naast de bloedsomloop is er het lymfesysteem. Dit bestaat uit lymfeknopen en lymfevaten en zorgt voor de afvoer van vocht en lichaamsvreemde stoffen.
Schade aan het lymfesysteem kan aangeboren zijn door een afwijking in dit systeem (primair) of ontstaan door een externe oorzaak (secundair), zoals operaties of bestraling.
Wanneer vocht bij een minder goed werkend lymfesysteem niet voldoende kan worden afgevoerd en ophoopt, ontstaat zwelling. Dit wordt lymfoedeem genoemd. Bijvoorbeeld in arm, been, romp of gezicht.
Bij een “beschadigd” lymfesysteem is er een verhoogde kans op lymfoedeem. Als er in het betreffende lichaamsdeel veel vocht afgevoerd moet worden, door bijvoorbeeld een infectie van een wondje of overbelasting, kan lymfoedeem ontstaan. Lymfeoedeem kan zowel praktische- als cosmetische gevolgen hebben.
Deze verhoogde kans op lymfoedeem is blijvend, ook na therapie. Lymfoedeem wordt na de eerste keer van optreden dan ook als chronische aandoening gezien
Het is dus van belang dat u de symptomen tijdig herkent en meldt bij arts of oedeemtherapeut.

 

Maak een afspraak met één van onze fysiotherapeuten

Behandeling van lymfoedeem

De behandeling van lymfoedeem kan het meest effectief worden gedaan door een gecertificeerd oedeemtherapeut. Oedeemtherapie bestaat uit verschillende behandeltechnieken. Combinaties van deze technieken leiden vaak tot een optimaal resultaat. Daarnaast zal de therapeut u oefeningen geven en u zelf technieken aanleren om het oedeem stabiel te houden.

  • Manuele lymfedrainage (MLD) Manuele lymfedrainage is een zachte massagetechniek, die wordt toegepast op de huid. Door ruimte te maken en de lymfevaten te stimuleren wordt het opgehoopte vocht afgevoerd. Deze massage wordt meestal als zeer prettig en ontspannen ervaren. Het zware en/of moeie gevoel wat vaak gepaard gaat met oedeem zal hierdoor snel verlichten. Soms is het weefsel wat harder en stugger en zullen er andere handgrepen nodig zijn om dit weefsel zachter te krijgen (zogenoemde oedeem en/of fibrosegrepen).
  • Ambulante Compressie Therapie (ACT) Compressie door middel van zwachtelen en in een later stadium een therapeutische elastische kous is vaak noodzakelijk voor het slagen van de therapie. Het behandelde ledemaat zal gezwachteld worden na eventuele MLD, om het behaalde resultaat te stimuleren en te behouden. In sommige gevallen waarbij dit lastig is, kan gebruik gemaakt worden van een speciaal aangemeten bandage.
  • Ademhaling -en bewegings oefeningen voor thuis
  • Lymfe taping
  • Litteken behandeling
  • Therapeutisch Elastische Kous (TEK)
  • Zelfmanagement

Wat kunt u zelf doen?
Bewegen, goede huidzorg en ademhaling zijn belangrijk om de lymfevaten te stimuleren en oedeem te voorkomen. Sporten zoals wandelen, fietsen, zwemmen en gymnastiek (indien nodig onder deskundige begeleiding) zijn erg geschikt. Explosieve sporten of die snel tot overbelasting leiden, zijn af te raden. De oedeemtherapeut kan u specifieke bewegings- en ademhalingsoefeningen aanleren die de afvoer van lymfevocht bevorderen of u begeleiden bij het opstarten van het sporten.

Andere vormen van oedeem waarvoor u ook terecht kunt bij de oedeemtherapeut:
-Veneus oedeem (veneuze insufficiëntie)
-lipoedeem
-algemeen oedeem (zoals postoperatief, bacterieel)

Vergoeding
Oedeemtherapie staat op de chronische lijst van fysiotherapeutische behandelingen. Hierdoor is er een medische verwijzing van uw specialist of huisarts nodig.
Bij iedere aandoening op de chronische lijst moeten de eerste 20 behandelingen uit uw aanvullende verzekering en/of zelf voldaan worden. Daarna worden alle verder behandelingen uit de basisverzekering vergoed

Voor het aanmeten van de therapeutische elastische kous (TEK) en eventuele speciaal aangemeten bandages wordt u doorverwezen naar de huidtherapeut.

Wij werken samen met de huidtherapeuten van MediDerma. Zij hebben ook een praktijkruimte in gezondheidscentrum Holendrecht.