020-6973074 info@c-enter.org

Psychosomatische Fysiotherapie

De psychosomatische werkend fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spanning- en stressgerelateerde klachten.
Klachten, waarbij de relatie tussen het psychische en lichamelijke aanwezig zijn, worden ook wel psychosomatische klachten genoemd. De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is niet altijd direct duidelijk. Lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond en hebben bij medisch lichamelijk onderzoek geen duidelijke oorzaak opgeleverd. Mogelijk ervaart u een bepaald gevoel van spanning, dat verband houdt met bepaalde levensomstandigheden, zoals een grote werkdruk, conflicten, emotionele problemen, verlies van een dierbare of ernstige ziekteprocessen. Deze gebeurtenissen kunnen u zodanig uit uw evenwicht brengen dat er klachten ontstaan.

Hoe uiten de klachten zich?

Spanningsklachten uiten zich op verschillende manieren. Denk hierbij aan algehele vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten vaak in de nek en rug, hoofdpijn, buikklachten, benauwdheid en druk op de borst, duizeligheid en tintelingen in armen en benen, overmatig transpireren, beverige of trillende handen en hartkloppingen.

Psychische klachten uiten zich ook op verschillende manieren. Sommige mensen ervaren lusteloosheid, geestelijke vermoeidheid, prikkelbaarheid, onrust en gejaagdheid of overactief zijn. Anderen ervaren het gevoel uit balans te zijn, neerslachtigheid en somberheid, angstgevoelens en onzekerheid, piekeren en concentratiestoornissen, slaapstoornissen. Het kan ook zijn dat u de neiging heeft moeilijke situaties te vermijden, niet meer kunt genieten en ontspannen.

Maak een afspraak met één van onze specialisten

Doel van psychosomatische fysiotherapie

Het doel van psychosomatische fysiotherapie is het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen lichaam en geest. Bij de therapie staan de volgende aspecten centraal:
• Aanleren van ontspanning en bewust worden van uw ademhaling;
• Aanvoelen en leren respecteren van uw eigen grenzen;
• Activeren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met uw klachten;
• Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren;
• Inzicht krijgen in de oorzaak en/of het in stand houden van uw klacht;
• Opvoeren van belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting;
• Verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording.

Werkwijze

De psychosomatische werkend fysiotherapeut kan u begeleiden, waarbij de behandeling gericht is op het herstellen van de balans tussen spanning en ontspanning. Omdat er een samenhang bestaat tussen lichaam en geest, komen beide aspecten in de behandeling aan de orde. Ook wordt de invloed van uw leef- en werkomstandigheden onderzocht.

De behandeling

De behandeling bestaat uit houding- en bewegingsoefeningen, bewustzijnsoefeningen, ontspanningsoefeningen en ademoefeningen. Dit wordt ondersteund gesprekken. Op deze manier leert u invloed te krijgen op uw gezondheid, zodat u tijdens en na afloop van de therapie in staat bent om uw klachten beter aan te pakken.

Deze specialisatie is aanwezig in: