020-6973074 info@c-enter.org

Shockwave

Is shockwave iets nieuws?

Uw arts of therapeut heeft u geïnformeerd over de mogelijkheid van een behandeling met Shockwave voor uw klacht. Aan de hand van veel gestelde vragen willen wij u kort en bondig over Shockwave informeren.Al sinds het begin van de 80er jaren wordt shockwave met groot succes gebruikt om nierstenen te vergruizen.
Eind jaren 80 zijn de eerste ervaringen met het behandelen van spieren, pezen en gewrichten opgedaan en het blijkt dat shockwave een succesvolle aanvulling op fysio-,oefen- of podotherapie kan zijn.

Wat is shockwave?

Schokgolven kent al, denk maar aan wat er gebeurt als een vliegtuig door de geluidsbarrière gaat. De geluidsgolf die daarbij ontstaat wordt door de lucht voorgeleid en laat van afstand uw vensters trillen. De shockwaves die wij gebruiken worden opgewekt in een behandelkop (applicator) en gericht afgegeven. Het zijn zeer kortdurende geluidpulsen met relatief veel energie. Door de behandelkop met een tussenstof op de huid te plaatsen wordt de geluid energie in het lichaam overgedragen en uiteindelijk aan de te behandelen plaats afgegeven.

Maak een afspraak met één van onze specialisten

Hoe werkt schockwave?

Onder invloed van de energie van de shockwaves reageert het lichaam met het het vrij maken van verschillende herstel stimulerende  stoffen. Sommige stoffen bootsen een milde ontstekingsreactie na waardoor er pijndemping en een verbetering van de voedingstoestand optreedt. Ander stoffen stimuleren het herstel van het weefsel.

Wanneer kan shockwave helpen?

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat afhankelijk van het soort en de ernst van de klacht bij  50% en 85% goede tot zeer goede resultaten worden bereikt.  Wanneer na 3 behandelingen geen verbetering van de klacht ontstaat moet heroverwogen worden of shockwave voor u een geschikte aanvulling op de behandeling is.

Is de behandeling pijnlijk?

Er wordt veel energie afgegeven op een plaats die vaak al verhoogd gevoelig is. Hierdoor zal in veel gevallen een zeer stevige sensatie maar geen echte pijn optreden. De therapeut zal hierbij uw tolerantiegrens niet overschrijden.

Zijn er bijwerkingen?

Shockwave is vrijwel zonder risico’s. Het kan voorkomen dat er plaatselijke blauwe plekken of hele kleine punt bloedinkjes optreden. Daarnaast kan het zijn dat gedurende een korte periode een verhoogde gevoeligheid in het behandelde gebied optreedt. De therapeut zal dan ook altijd informeren of uw bloedstolling normaal plaats vindt en of op de plaats van de behandeling uw gevoel in orde is.

Hoe ziet de behandeling er uit?

De therapeut zal aan de hand van een vraaggesprek en een onderzoek besluiten of shockwave een geschikte aanvulling op uw therapie kan zijn. Daarna wordt de plaats waar behandeld gaat worden gemarkeerd. Om te zorgen dat er geen energie verloren gaat wordt er een gel gebruikt tussen de huid en de applicator aangebracht. Om het weefsel te laten wennen zal er eerst een shockwaves met weinig energie gegeven worden. Daarna volgt de behandeling met 2000 – 3000 shockwaves. Gedurende de gehele behandeling zal de therapeut  u vragen om aan te geven wanneer de behandeling een te hevige sensatie oproept. De intensiteit zal dan worden aangepast. De behandeling met shockwave duurt tussen de 6 tot 10 minuten.

Wat zijn de kosten?

Shockwave is bij Center een onderdeel van een reguliere behandeling. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Deze specialisatie is aanwezig in: